ABC preppersa

Nie da się przygotować na każdą okoliczność. Nie da się przewidzieć każdego zagrożenia i zgromadzić wiedzy i ekwipunku na każdą okoliczność. Praktycznie zawsze jakiś obszar pozostanie świadomie lub nieświadomie zaniedbany. Dlatego absolutnie podstawową kwestią, prawdziwym ABC preppersa jest zadbanie o filary, stanowiące podstawy przygotowania.

ABC preppersa

Elastyczność i umiejętność improwizacji

Spójrzmy na to od drugiej strony: brak elastyczności, sztywność i nieumiejętność improwizowania, działania w dynamicznie zmieniających się warunkach, nie są pożądanymi cechami. Wręcz przeciwnie – stanowią one utrudnienie.

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy decydują o przetrwaniu w sytuacji kryzysowej, elastyczność i umiejętność improwizacji z pewnością zajęłyby dość wysokie miejsce. Dlatego codzienne rozwijanie tych cech stanowi jedną z podstaw bycia preppersem.

Samodzielność i samowystarczalność

Ludzie, którzy nie zgadzają się z preppersami, często posługują się argumentem o tym, że w razie kryzysu są służby, które przyjdą nam z pomocą: policja, straż pożarna czy pogotowie. To prawda. W wielu przypadkach tak właśnie będzie. Jednak wystarczy, że raz pojawi się wyjątek od reguły. Nie ujmując niczego służbom, wszyscy wiemy, że często są one niedofinansowane, a ich działanie często utrudnione jest przez procedury i nadmierną papierologię.

Samodzielność i samowystarczalność to wartości nadrzędne, ważne nie tylko dla preppersów.

Oszczędność

Szeroko rozumiana oszczędność to kolejna z cech, które niezbędne są preppersowi. Zarówno oszczędność rozumiana jako umiejętne zarządzanie swoimi zasobami, jak i np. umiejętność kontrolowania swoich potrzeb czy popędów konsumpcyjnych.

Odpowiedzialność

Jest to cnota, która łączy się częściowo ze wszystkimi poprzednimi. Preppers bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny w swoje ręce. Jest samowystarczalny i samodzielny. W tym celu musi dobrze zarządzać swoimi zasobami i być elastyczny.

Jeśli się nad tym zastanowić, wszystkie te cechy nie są szczególnie wyszukane. Są to cechy, które odróżniają osoby dorosłe od dzieci. Często nabieramy ich z biegiem lat, kiedy na naszych barkach spoczywa coraz większa odpowiedzialność, a także gdy realia stają się ciężkie. Są to cechy, które mieli nasi dziadkowie w czasach II wojny światowej, okupacji czy w latach PRL. Są to także cechy, które zanikają w nas wraz z tym, jak świat staje się coraz bardziej wygodny i bezpieczny.

Photo by Samuel Fyfe on Unsplash